עמוד:16

5 לפי פסוקים - 9-7 ערכו במחברת שתי רשימות של האנשים הקשורים להמלכת אדוניה : א . רשימת האנשים המוזמנים להמלכת אדוניה . ב . רשימת האנשים שאינם מוזמנים להמלכת אדוניה . 6 לפי רשימת המוזמנים : מה , לדעתכם , חושב אדוניה - שמותר לו או שאסור לו להמליך את עצמו ? נמקו את תשובתכם . על הדמיון בין בניו של דוד - אדוניה ואבשלום 7 א . העתיקו למחברת את הטבלה שלפניכם . ב . העתיקו מתוך בנק המידע שבצד שמאל את הפרטים על אבשלום . ג . העתיקו מתוך בנק המידע שבצד שמאל את הפרטים על אדוניה . ד . בעמודת "דומים או שונים" - כתבו לגבי כל אחד מהנושאים : האם אדוניה ואבשלום דומים , או שונים ? 8 כעת , לאחר שמצאתם את נקודות הדמיון בין אבשלום לבין אדוניה , ולאחר שאנחנו כבר יודעים את סוף הסיפור של מרד אבשלום - האם לדעתכם יש לאדוניה סיכוי למלוך ? נמקו את תשובתכם . התכנית של נתן הנביא ושל בת שבע פסוקים 27-11 בפסוקים 14-11 מתוארת שיחה בין נתן הנביא לבין בת-שבע ( שהיא אמו של שלמה ואשתו של דוד . ( נתן ובת שבע , שניהם מתנגדים לכך שאדוניה יהיה המלך לאחר מות דוד . 9 קראו את דברי בת-שבע לדוד המלך בפסוקים . 22-15 מדוע , לדעתכם , בת שבע מתנגדת למלכות אדוניה ? ( כדאי להיעזר ברמזים המופיעים במלכים א פרק א , פסוק , 11 ובמלכים א פרק א , פסוק ( . 21 10 קראו את דברי נתן הנביא למלך דוד בפסוקים . 27-23 מדוע , לדעתכם , נתן הנביא מתנגד למלכות אדוניה ? ( כדאי להיעזר בשמואל ב פרק יב , פסוקים . ( 25-24 בנק מידע על אבשלום : שמואל ב פרק יד פסוק : 25 " וכאבשלום לא היה איש יפה בכל ישראל " [ ... ] שמואל ב פרק טו פסוק : 1 [ ... ]" ויעש לו אבשלום מרכבה וססים וחמשים איש רצים לפניו" שמואל ב פרק טו פסוק : 6 [ ... ]" ויגנב אבשלום את לב אנשי ישראל" בנק מידע על אדוניה : מלכים א פרק א פסוקים : 6 , 5 " ואדניה בן חגית מתנשא לאמר אני אמלך ויעש לו רכב ופרשים וחמשים איש רצים לפניו " : ( פס' ( 5 [ ... ]" וגם הוא טוב תאר " [ ... ] ( פס' ( 6 פסוק : 12 ומלטי את נפשך ואת נפש בנך שלמה - ברחי והצילי את חייך ואת חיי בנך . פסוק : 13 אמתך - השפחה שלך , ביטוי המבטא כניעה . ישב על כסאי - כיסא המלך . פסוק : 16 ותקד [ ... ] ותשתחו - קדה קידה , השתחוותה . פסוק : 21 כשכב אדני המלך עם אבתיו - כאשר דוד ימות , ייקבר בקברי אבותיו . חטאים - נהיה כמו חוטאים , אנשים שחטאו ורודפים אחריהם .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר