עמוד:90

3 בכל סרטוט צבעו משלש אחר . דגמה 4 בכל סרטוט צבעו מרבע אחר . 5 בכל סרטוט צבעו מחמש אחר .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר