עמוד:86

14 תחרות של קבוצות קחו 4 משולשים כאלה . בנו מכולם יחד מצולע אחד . בנו מכולם יחד עוד מצולעים שונים . מנצחת הקבוצה שבנתה הכי הרבה מצולעים שונים . 15 גוזרים מלבנים חמרים לפעילות : דפי ניר מלבניים מקפלים דפים , גוזרים את המצלעים הכתובים כאן ומדביקים במחברת . א | שני מלבנים ב | שני משלשים ג | משלש ומרבע ד | מלבן ורבוע ה | שני מרבעים שאינם מלבנים ו | משלש ומחמש בפעילות : 15 בכל סעיף לוקחים דף מלבני ומקפלים אותו קיפול אחד כך שיתקבלו שני המצולעים הנדרשים . גוזרים את המצולעים ומדביקים אותם במחברת .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר