עמוד:3

למשפחה , בחוברת זו יש שלושה פרקים . נספר כאן בקצרה על כל אחד מהם . מדידת אורך העיסוק במדידת אורך הוא חשוב ומעשי . בהזדמנויות שונות בחיי היומיום אנחנו יכולים לדעת על פי מראה עיניים בלבד איזהו הארוך מבין שני קטעים . אך אם נסתמך בכל הזדמנות על מראה עיניים , אנחנו עלולים לטעות . כך למשל באשליה האופטית שלפניכם : שני הקטעים שממול נדמים לנו שונים באורכם על אף שהם שווים . אנחנו יכולים לנסות להיעזר בידינו כדי להשוות אורכים של גופים מסוימים , אך גם שיטה זו אינה אמינה , כי המרווח בין ידינו אינו נשאר קבוע ( ראו את הקומיקס על המלך בערך בעמוד . ( 14 כדי שנוכל לקבוע בוודאות איזהו הקטע הארוך , עלינו להשתמש אפוא בשיטות מדויקות יותר . הדיוק הוא נושא חדש לילדים . לרוב הם עדיין לא נדרשו לו בחיי היומיום , ולכן לא תמיד הם מבינים את חשיבותו . בהמשך הפרק הילדים לומדים למדוד ביחידות מידה . כדי שתהיה תקשורת ברורה ומוסכמת בין אנשים , כולם צריכים להכיר את היחידות שבהן מודדים . כדי להפנים את עקרונות המדידה יכירו הילדים ממלכה שבה מדדו אורך ביחידות המבוססות על כף הרגל של המלך . הילדים ילמדו כי תוצאת המדידה איננה מספר בלבד - למספר בלבד אין משמעות אם אין מציינים את יחידת המידה שבה השתמשו במדידה . לאחר שמבססים את עקרונות המדידה , הילדים לומדים למדוד בסרגל סנטימטרים . עתה , לאחר שלמדו ילדיכם למדוד , אתם מוזמנים למדוד יחד אתם ולחזק באופן כזה את שליטתם במיומנות חשובה זו . מצולעים בפרק זה התלמידים לומדים את הנושאים האלה : המושגים : מצולע , צלע וקדקוד שמות של מצולעים : מרובעים , משולשים , מחומשים ומשושים הכרת מרובעים מיוחדים : המלבן והריבוע - בשני המרובעים האלה כל הזוויות ישרות ( שוות ל , ( 90 ° – ובריבוע כל הצלעות שוות באורכן . חישוב היקף של מצולעים . המצולעים מוצגים לילדים בדרך חביבה - כחצרות של חיות .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר