מתוך:  > Click 1 > Unit 5 Around Town

עמוד:130

5 6 5 Chant and write the new letter . 6 a . Listen , say and tick the words which have x in them . b . Write the letter x next to the words you ticked .

ERIC COHEN BOOKS בע"מ


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר