מתוך:  > Click 1 > Unit 4 Family

עמוד:112

5 6 5 Chant and write the new letter . 6 a . Listen , say and tick the words which begin with y . b . Write the letter y next to the words you ticked . Write the correct letters next to the other items .

ERIC COHEN BOOKS בע"מ


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר