עמוד:157

ק קיבוץ : יישוב כפרי שיש שיתוף בין תושביו בנושאים שונים . ר רוחות השמים : הכיוונים - צפון , דרום מזרח ומערב . רשות מקומית : מוסד השלטון המנהל את היישוב . עירייה : הרשות המקומית של עיר . מועצה מקומית : הרשות המקומית של יישוב קטן מעיר . מועצה אזורית : הרשות המקומית של כמה יישובים קטנים הנמצאים באותו אזור . לכל יישוב במועצה האזורית יש ועד או מזכירות , שמנהלים את ענייני היישוב . ראש הרשות המקומית : ראש עיר , ראש מועצה מקומית או ראש מועצה אזורית . הוא אחראי על הניהול של היישוב . מועצת הרשות המקומית : אנשים המייצגים את תושבי היישוב , ותפקידם לעזור לראש הרשות המקומית לנהל את היישוב . עובדי הרשות המקומית : האנשים שעובדים ברשות המקומית - מבצעים את ההחלטות של ראש הרשות והמועצה ונותנים שירותים לתושבים בתחומים שונים : חינוך , ספורט , קליטת עלייה וכדומה . ש שטחים פתוחים : אזורים ללא בנייה - שדות ומטעים , גנים ציבוריים ופארקים ועוד . שימור : פעולות שעושים כדי לשמור מקום עתיק ( בניין , רחוב וכו ( ' כמו שהיה פעם , בלי לשנות אותו . ת תכנית מתאר : תכנית שמתארת כיצד תיראה העיר בעוד כמה שנים : היכן ייבנו שכונות מגורים חדשות , היכן יוקמו מוסדות ציבור נוספים ועוד . תקציב : סכום הכסף שצריך עבור הפעולות שרוצים לבצע במשך זמן מסוים . תשתי ? ת : מתקנים שונים שבעזרתם היישוב פועל ( כבישים ומדרכות , צינורות מים וביוב , רמזורים , תאורה ברחובות ועוד . (

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר