עמוד:23

צ ץ צדי כתבו . צ ץ צבעו את צ ואת ץ . מצאו 10 צ וצבעו . הקיפו רק ץ . עץמעמץטאעץמוערץץ מאץעועקץטמארץטעץ

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר