עמוד:119

לוימד — ללמוד כו תב — לכתוב קו ךא — לקרויא אוכל — לאכול שוימע — ל ^ זמוע הולר •? — 1 ללכת T /• 1 מדבר — לדבר משחק — לשחק » ני ל ^ ד . היא הולכת . אתה כותב . הוא קורא . אני או כלת . את שו מעת . הילד מדבר . הילדה T : ; משחקת . /? : ? :- אני רו צה היא ר ' ו 1 > 3 T אתה הוא אני את הילד הילדה T : א . מלבן מסכם : המעבר בין פועל ובין שם הפועל . ב . 3 מלבנים ; כאן נתונות צורות שמות פועל . התלמיד לומד בינתיים כל שם פועל כמלה בודדת . ג . תרגיל כתיבה ; התרגיל מבוסס על שמות הפועל במלבנים . התלמידים כותבים על פי הדוגמה .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט. המינהל הפדגוגי. האגף לתוכניות לימודים


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר