עמוד:114

יחידה 13 אוצר המליס המספרים , אחת , שתים , שלוש , ארבע , חמש , שש , שבע , שמונה , תשע , עשר , אחת עשרה , שתים עשרה , יום הולדת , מזל טוב , בן כמה , ! בת כמה ? פעלים : שומע , שומעת , רואה , רואה , עושה , עושה שמות פועל : ללמוד , לכתוב , לקרוא , לאכול , לשמוע , ללכת , לדבר , לשחק המשפטים הנבנים הוא שומע מוסיקה . מה אתה עושה ? היא רואה ילדים . יש לו יום הולדת . הוא בן שמונה . בן כמה רם ? הקניה ותרגול בעל פה א . ציור — 1 מספרים בנקבה 12-1 המורה מצביע על הספרות ואומר אותן זו אחר זו . המורה מצביע שוב על הספרות , אך בסדר אקראי . למשל : . 1 , 4 , 10 , 7 התלמידים חוזרים אחריו . משחקים בזוגות : תלמיד א' מראה באצבעותיו מספר , ותלמיד ב' אומר את המספר . "גולם במעגל" ו 20 תלמידים מקבלים מספרים 2 ) 10-1 סדרות של מספרים . ( התלמידים עומדים במעגל , והילד ה 21 ( הגולם ) עומד באמצע המעגל וקורא בקול מספר כלשהו . שני תלמידים בעלי אותו מספר צריכים להתחלף במקומותיהם . הגולם מנסה לתפוס לעצמו מקום . אם הוא מצליח , יש גולם חדש . ב . ציור — 2 שומע המורה מדגים את הפועל שומע בפנטומימה , ואומר ו אני שומע . התלמידים אומרים אחריו . המורה סותם את אוזניו ואומר : עכשיו אני לא שומע . התלמידים אומרים אחריו . המורה מצביע על הציור ואומר 1 רם שומע . שאלות ותשובות י אתה שומע מוסיקה ! את שומעת רדיו ! מה אתה שומע ! מה את שומעת ! ג . ציור — 3 רואה מתרגלים את הפועל רואה בזכר ובנקבה במשפטים עם שמות עצם שנלמדו ביחידות הקודמות . כל תלמיד אומר משפט , כגון י אני רואה סרט . אני רואה ילדה . כדאי לכתוב את שמות העצם על הלוח י ילד , ילדה , מכונית , סרט , כיסא קטן , שעון גדול וכוי . שימו לב.- מלת היחס את עדיין לא נלמדה , לכן אין אפשרות לומר 1 אני רואה + שם פרטי או שם עצם מיודע . ד . ציור - 5 , 4 יום הולדת כדאי להקנות את המלה יום הולדת על פי ניסיון משותף של התלמידים . "מאזכרים" יום הולדת שחגגו בכיתה . המורה מצביע על ציור 4 ואומר ! יום הולדת . יש לנירה יום הולדת . התלמידים אחריו . המורה מצביע על ציור 5 ואומר ! יש ליורם יום הולדת -. כל תלמיד אומר על עצמו ; ב + ( שם החודש ) יש לי יום הולדת . ה . ציור - 5 , 4 בן כמה ! בת כמה ! המורה מצביע על העוגה , סופר בקול את הנרות ו אחת , שתיי 0 וכר , ' ואומר ו נירה בת . 10 התלמידים חוזרים על המשפטים . המורה סופר את הנרות של יורם ואומר ! יורם בן . 8 וכוי . שימו לב 1 כדאי לתרגל משפטים אלה פעמים רבות בלי השאלות ' בן / בת כמה , ! כי המעבר מהשאלה לתשובה קשה . הקושי הוא שסדר המלים שונה ? . בת כמה נירה ? נירה בת . 10 בתשובה סדר המלים הוא זה : תחילה המלה השלישית , באמצע - המלה הראשונה , ובסוף — השנייה . אחרי תרגול רב בלי השאלות , מציג המורה גם את השאלות ו בת כמה נירה ! בן כמה רם ! התלמידים מתחלקים לזוגות ושואלים זה את זה : בן כמה אתה ! בת כמה את ? בת כמה היא ! בן כמה יוסי ! וכוי . ו . ציור — 6 לא רואה , לא שומע , לא מדבר חזרה על הפעלים רואה ושומע במשפטי שלילה בעזרת הציור המשעשע . התלמידים מחקים את תנועות הקופים ( כיסוי עיניים , סתימת אוזניים או פה ) ואומרים את המשפטים 1 הוא לא רואה . הוא לא שומע . הוא לא מדבר . תלמיד אי מציג , ותלמיד בי אומר את המשפט המתאים . ז . עושה ( ללא ציור ) המורה מדגים ו מה אתה עושה עכשיו ? אתה כותב . פונה לילדה אחרת . ? מה את עושה עכשיו ? את לומדת עברית . אפשר ליזום פעולות באופן מלאכותי . למשל , להציג אכילה ולומר : מה אני עושה ! אני אוכל . וכוי . ח . מזל טוב ( ללא ציור ) המורה ו יש לן יום הולדת ! ובטון חגיגי י מזל טוב ! ט . שמות הפועל ו ללמוד , לכתוב , לקרוא , לדבר , ללכת , לאכול . המורה 1 אני לא אוכל . — אני רוצה לאכול . אתה רוצה לאכול ! וכוי . מתרגלים את המעבר בין הפועל ובין שם הפועל בכל הפעלים וככל הגופים ביחיד ! אתה כותב . - אתה רוצה לכתוב . שימו לב : בשלב זה לומדים את שמות הפועל כמלים בודדות . לכן התרגול כאן צריך להיות רב ביותר , שהרי לומדים 8 מלים חדשו לסיכום אפשר לכתוב על הלוח את כל שמות הפועל . המורה אומר משפט בהווה ו אני הולד . מצביע על שם הפועל הכתוב על הלוח , והתלמיד אומר : אני רוצה ללכת . וכר . ' העשרה הרחבת אוצר מלים בעל פה עוגה , מתנה / מתנות , נותן , מקבל , רוקד , שר , שותה . מתרגלים מלים נוספות אלה במשפטים הקשורים לנושא יום הולדת ו במסיבה הוא אוכל עוגה . היא רוקדת ושרה . אמא נותנת לי מתנה . אני מקבל מתנות . וכוי . ממחיזיס מסיבת יום הולדת דמיונית לתלמיד בכיתה , ואומרים משפטים מאוצר המלים הנלמד .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט. המינהל הפדגוגי. האגף לתוכניות לימודים


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר