עמוד:109

; אנחנו : בכיתה : T די . אתם v - בכיתה : T וי . אתן : Iv - בכיתה T ב . ' הם בכיתה בי . הן בכיתה ו . ' אנחנו אתם הם אוכלים : יוךעים מדברים משח קים אנחנו ' ' אתן " v הן אויכלוית יוךעות מדברות משחקות אתן שויקולד . הם _ הן- עברית . אתם _ בכדורגל . א . ציוו + שט גוף ו המורה והתלמידים קוראים . התלמידים ממחיזים לפי הוראות המורה ו התלמידה שמשחקת את תפקיד נירה , פונה לקבוצות תלמידים בכיתה ואומרת להם : אתם ,... ואתן ... אחר כך מצביעה על קבוצת תלמידים אחרת ואומרת הם ,... והן ... ב . מלבן מסכם : שמות הגוף ברבים . ג . השלמת הפועל י לפני הכתיבה כדאי לתרגל במשפטים דומים בעל פה ו המורה מראה שוקולד ( או תמונה של שוקולד , ( אומר אחד משמות הגוף , למשל : אנחנו , והתלמידים אומרים : אנחנו אוכלים שוקולד . וכוי .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט. המינהל הפדגוגי. האגף לתוכניות לימודים


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר