עמוד:107

הוא אוכל לחמניה . T * T 1 ~ היא אוכלת תפוח . אני יודע ! אני יודעת ! הוא משחק בכדור . היא משחקת בכדור . הוא נ ^ דבר עברית . היא מדברת עברית . למה ? יש כאן כדור חדש ! — למה T T אתה T — משחק " — ! עם I נירה — ? T כי היא חברה שלי . הוא תלמיד מצוין ! מצו ; ן ? או כל ? יודע ? משחק ? מדבר ? חרש ? למה ? כי אוכל ? מצוין ? מדבר ? חדש ? משחק ? יודע ? למה ? כי א . ציור + מלה + משפט : כמו ביחידות קודמות . תרגול נוסף בקריאה ובהבעה : תלמיד אי קורא מלה + משפט מן העמוד , ותלמיד בי אומר אותו משפט על עצמו בתוספת לא או ג . 0 למשל , כתוב י הוא אוכל לחמנייה . תלמיד בי אומר : גס אני אוכל לחמנייה . ב . מלים בשורות ; תלמיד אי מצביע על מלה , ותלמיד בי משלב את המלה במשפט ואומר את המשפט .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט. המינהל הפדגוגי. האגף לתוכניות לימודים


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר