עמוד:103

א ב ג ד ה ו ז ט ט / ב י ילדות , ילדים ב ^ כד 1 ; ך ^ ל , כ 1 סב , כ 1 סגת , , ^ פורנ ^ ים , כ / ק נכ , 77 / כל 0 ^ חק מ ( כד ^ ך ^ ל ) _ > מ 6 ע , מסץת , nivpn , D'VPh ^ ס 9 ך 0 ע עכשו , עם פ צ ק-קח א , ק 1 ךאת # ^ קוךאים , קוךא 1 ת ש ת א . מילץ : התלמידים מוסיפים למחברת המילון את המלים החדשות . ביחידה זו נלמדות ארבע צורות ההווה בפעם הראשונה , ולכן הן מופיעות במילון כמלים בודדות . ביחידות הבאות יופיע הפועל במילון רק בגוף שלישי יחיד . ב . אימון בנתיבה : התלמידים עוברים בעיפרון על האותיות המקווקוות בכתב יד . ג . חילצת אני : התלמידים משלימים את המשפטים , באחדים מהמשפטים אפשר לבחור בין גם ובין לא .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט. המינהל הפדגוגי. האגף לתוכניות לימודים


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר