עמוד:100

ו . הילךים נוסעים לירושלים . . 2 הילדות הולכות לסרט . . 3 היא כותבת במחברת . . 4 הוא נוסע עם רובו . . 5 הילךים הולכים למשחק כדורגל . . 6 הילד קורא עם אמא . - מה הללךים כו תבים ? - מה T הילדים T : - קוראים : 1 ? - לאן הילךים נו קזעים ? - לאן I T : הילדים T : - הולכים : ? א . משפ 0 י + 0 צ » ויי 1 0 התלמידים קוראים את המשפטים ומותחים קו אל הציורים המתאימים . שימו לב ו לשני משפטים מתוך השישה אין ציור מתאים . כותבים מתחת לכל תמונה את המשפט המתאים לה . ב . שאל חבו : התלמידים שואלים זה את זה את השאלות בזוגות ועונים .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט. המינהל הפדגוגי. האגף לתוכניות לימודים


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר