עמוד:97

כותב יוסי כו תב פתק . קורא אבא קורא ספר . אני נוסע לבית ספר . נירה הולכת עם אבא . כל הילדים בכיתה . טויב . 1 הוא תלמיד טוב . - . 2 אמא , אני הויל ך לחבר , טוב ? - טוב ! עכשו י # סרט בטלויזיה . כ 1 תב ? קוךא ? נויסע ? כל ? עם ? טוב ? עכ ^ זו עם ? טוב ? כותב ? קורא ? נוסע ? כל ? עכשו א . צ > ור + מלה + משפט ו כמו ביחידות קודמות . משחק "חבו משפט '' ו מכינים סדרות כרטיסים . בכל סדרה כתובות מלים של משפט אחד ; מלה בכל כרטיס . כל זוג תלמידים מקבל סדרת כרטיסים . הזוג הראשון שמסדר את הכרטיסים בסדר הנכון של המלים במשפט - מנצח . שימו לבו בעברית מקום המלה עכשיו במשפט אינו קבוע . אפשר לומר 1 עכשיו יש , סרט בטלוויזיה , או יש עכשיו סרט בטלוויזיה , או יש סרט בטלוויזיה עכשיו . ב . מלים בשורות ו כמו ביחידות קודמות . תלמיד אי אומר משפט עם אחת המלים ( או יותר . ( תלמיד בי נוגע באצבעו במהירות במלה הכתובה . למשל , תלמיד אי ו אני קורא ספר . תלמיד בי נוגע במלה קורא . "אמור לא" 1 תלמיד אי אומר משפט . תלמיד בי מקשיב ( לא מסתכל בכתוב ) ואומר את המשפט בשלילה .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט. המינהל הפדגוגי. האגף לתוכניות לימודים


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר