עמוד:92

א . קומיקס : קריאה והמחזה . ב . אותיות בצבע התלמידים עוברים בעיפרון על אותיות הכתב .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט. המינהל הפדגוגי. האגף לתוכניות לימודים


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר