עמוד:83

א . מילון : התלמידים מוסיפים למחברת המילון את המלים החדשות . ב . אימון בנתיבה ; התלמידים עוברים בעיפרון על האותיות שבכתב יד . האותיות שעדיין לא נלמדו , כתובות בקו לא מרוסק . ג . חולצת אני : התלמידים משלימים את המשפטים ונעזרים במלים שבפס הצבע .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט. המינהל הפדגוגי. האגף לתוכניות לימודים


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר