עמוד:78

. לש לרם חבר . לרם יש חבר . ! ש ל \ שולחן , אבל אין ל \ . HQV \ D \ ל \ כיקא , אבל אין ל \ בןת . יש ל \ בןת , אבל אין לו ... א . » ש לים—י יש t > המורה קורא את המשפטים , והתלמידים חוזרים אחריו במקהלה . התלמידים קוראים בעצמם . ב . לו / לה : התלמידים כותבים לו או לה לפי ההתאמה הדקדוקית . התלמידים כותבים מלים במקום הציורים . ג . משחק "מה המשפט הנוסף ; " ! תלמיד אי פותח וקורא את המשפט הראשון , תלמיד בי קורא את המשפט השני , תלמיד גי קורא את המשפט השלישי ומוסיף שם עצם . שאר התלמידים ממשיכים באותה הדרך בעל פה .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט. המינהל הפדגוגי. האגף לתוכניות לימודים


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר