עמוד:61

המילון עזלי א ב ג ד ה הוא , היא , היום , ה רנעק » לות ו ז ח לו ^ בון ט י ל לומד , לוקגךת מ מוזיקה נ ס ע עבךית פ צ ק ר ש ^ יעו-ר ת בכיתה — יש שיעור עברית ? - לא . יש — שיעור דו ^ בון ? - לא . — יש שיעור התעמלות ? - לא . — מה יש בכיתה היום ? — אין היום מורה . —יש רק מוסיקה . א . מילץ : התלמידים מוסיפים למחברת המילון את המלים החדשות . ב . קטע קריאה ו "בכיתה" ו התלמידים קוראים את השיחה בזוגות וממחיזיס אותה . ג . חולצת אני 1 התלמידים משלימים את המשפטים ונעזרים במלים שבפס הצבע .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט. המינהל הפדגוגי. האגף לתוכניות לימודים


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר