עמוד:53

המילון עזלי א . המילון שלי ? התלמידים מוסיפים למחברת המילון את המלים החדשות . ב . מלים בתפארת : מותחים קו בין המלה שמוצאים בתפזורת ובין המלה שבמילון . ג . חולצת אני : ממלאים את החולצה ומשתמשים במלים שבתחתית החולצה .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט. המינהל הפדגוגי. האגף לתוכניות לימודים


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר