עמוד:48

עיפרון ? כסף ? גןלויזיה ? מחבלת טלויזיה ? מחברת ? עיפרון ? כסף א . צ » ור + מלה . ב . מלים בשורות : כמו ביחידות הקודמות . ג . משחק "אל הדגל" ו 2 משתתפים — לכל אחד חייל ( מחק או מחדד . ( משתמשים במטבע כדי לדעת כמה צעדים יש להתקדם . מטילים מטבע . אם הוא נופל והציור למעלה , מתקדמים צעד אחד ; אם הוא נופל והמספר למעלה , מתקדמים 3 צעדים . בעל מזל מגיע למלה , שיש לה גם ציור מתאים , לןופץ קדימה ועומד על הציור . מי שמגיע ראשון לדגל - מנצח . ד . דף מחשב של תבו : בונים את המלים וכותבים בשורות .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט. המינהל הפדגוגי. האגף לתוכניות לימודים


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר