עמוד:46

יחי דה 6 אוצר המלים מחברת , עיפרון , כסף , טלוויזיה יש , אין , מה , רק , אולי המשפטים הנבנים יש טלוויזיה בבית . אולי יש כאן עיפרון ! מה יש בילקוט ! יש בילקוט רק מחברת . אין עיפרון בילקוט . הקניה ותרגול בעל פה א . ציור - 1 מחברת , ציור - 2 עיפרון , ציור - 3 כסף , ציור — 4 טלוויזיה המורה מצביע על כל ציור ואומר את המלה . התלמידים חוזרים במקהלה . ( ייתכן שאחדים מן התלמידים כבר מכירים מלים אלה . אפשר להשתמש בתלמידים אלה כמורים , והם יאמרו את המלה המתאימה לציור ( . המורה שואל ו איפה המחברת שלן ! איפה העיפרון שלן ! איפה הטלוויזיה ! איפה הכסף ! והתלמידים עונים ומשתמשים במלים החדשות . ב . ציור — 5 יש המורה מצביע על ציור 5 ושואל ; יש בכיתה שולחן ! יש בכיתה טלוויזיה ! יש בכיתה כיסא ! וכוי . התלמידים עונים במקהלה אחרי כל משפט . המורה מצביע על הכיתה שבה נמצאים ושואל : מה יש בכיתה ! התלמידים עונים . המורה שואל . מה יש בבית ! וכוי . ג . ציור — 5 אץ המורה מצביע על ציור 5 ושואל י יש כאן מכונית ! התלמידים עונים : לא . המורה ממשיך ואומר ו אין כאן מכונית . יש בכיתה שולחן . יש בכיתה כיסא . אין בכיתה מכונית . אין בכיתה טלפון . כל ילד בתורו אומר משפט ומשתמש ב יש או אין ( בכיתה ) או ( בבית . ( ד . ציור — 5 מה ! המורה מציג את מלת השאלה בתנועות ידיים במשפטים מה יש על השולחן ! המורה שם חפצים על השולחן ושואל : מה יש על השולחן ! תלמידים מתרגלים את מה בשיחה בזוגות . ה . אולי ( בלי ציור ) המורה מציג את המלה במשפטים ו איפה + ( שם תלמיד שלא בא או שם מורה אחר שלא נמצא . ( איפה רות ( למשל ?( אולי רות בבית ! אולי רות בתל אביב ! אולי רות בבית ספר ! ו . רק ( בלי ציור ) המורה מסלק את כל הדברים מהשולחן ומניח עליו עיפרון ואומר ו אין ספר על השולחן . אין כסף על השולחן . אין מחברת על השולחן . יש רק עיפרון . תרגול נוסף במלות היחידה לפי ציור \ 5 תלמידים אומרים מה יש בכיתה ואין בבית ולהפך , העשרה הרחבת אוצר המליס בעל-פה בכיתה ; ילדים , תלמידים , חלון , דלת במכונית : שעון , נהג , הגה , רדיו , חלון , דלת בבית : מנורה , שטיח , חלון , דלת , עכשו משחק יש / אין : המטרה להגיע לתשובות של יש בלבד ו תלמיד אי יוצא החוצה . שאר התלמידים בוחרים שני חפצים בכיתה שכאילו "אין" בכיתה . נבחרו למשל : לוח , טלוויזיה . תלמיד א' חוזר לכיתה ושואל את התלמידים בזה אחר זה ? יש ספר בכיתה ! עונים : יש ספר בכיתה . - יש ילקוט בכיתה ! — יש ילקוט בכיתה . ( על כל תשובות יש מקבל התלמיד או קבוצתו נקודה — ( . יש טלוויזיה בכיתה ! התשובה : אין טלוויזיה בכיתה . התלמיד שיצא חוור למקומו , והתלמיד שענה לו אין ... הוא הבא בתור שיוצא החוצה . בוחרים 2 חפצים אחרים ש"כאילו '' "אין" בכיתה . לגיוון , תרגיל המרה בשרשרת ו המורה : אין טלוויזיה בבית . במכונית ... התלמיד : אין טלוויזיה במכונית . המורה : בכיתה ... התלמיד : אין טלוויזיה בכיתה . וכוי .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט. המינהל הפדגוגי. האגף לתוכניות לימודים


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר