עמוד:41

זה ספר . זה הספר but רם . זה קוולחן . הפולחן I T : - בכיתה - . T nDprr על הפולחן . הילקוט על הפולחן . - איפה היל קוט ? - על הפולחן שם . - תודה . הספר והילקוט על הפולחן . T ~ nnx - גר T שם - ? T לא , אני ? - גר T כאן . I T זה •• הבית . — — שלי v . א . ציור + מלה + משפט י כמו מחידות קודמות . משחק נוסף : "מה המשפט השני" ו מחלקים את הכיתה לשתי קבוצות . תלמיד מקבוצה א' בוחר זוג משפטים מעמוד זה וקורא בקול את המשפט הראשון מתוך זוג המשפטים . למשל ו הספר על השילחן . תלמידים מקבוצה בי מזהים את המשפט וקוראים בקול את המשפט השני 1 הילקיט על השולחן . ב . מלים בשורות : ג . דף מחשב של רובו : כמו ביחידות קודמות .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט. המינהל הפדגוגי. האגף לתוכניות לימודים


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר