עמוד:40

א . צייר + מלה . ב . מליט בשורות . ג . כובע הקוסם ן כמו ביחידות קודמות . ד . משחק "החפצים : " תלמיד אי מצביע על חפץ בכיתה . תלמיד ב' מצביע על המלה במשבצת הנכונה בלוח המשחק . אפשר לשחק ברמת קושי גבוהה יותר ו תלמיד אי מצביע על 2 חפצים בחדר . למשל ; ספר , גיסא . תלמיד ב' מתבונן ומצביע על 2 המלים בלוח המשחק באותו סדר . כלומר ! ספר , גיסא . המשחק משעשע אם מבצעים הכול בזריזות . ה . דף מחשב של רובו ; מותחים קו בין הצלילים הבונים מלה וכותבים אותה בשורות .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט. המינהל הפדגוגי. האגף לתוכניות לימודים


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר