עמוד:28

א . ציור + מלה . ב . מליט בשירות : כמו ביחידות הקודמות . ג . משחק "נמה פעמים : " התלמידים ממלאים במשבצת הריקה את שם היישוב שהם גרים בו . כל תלמיד בוחר שם יישוב מן הקלפים , וכולם קוראים בזה אחר זה : ישראל + ש 0 היישוב . למשל י ישראל - אשדוד . כל התלמידים מסמנים \/ מתחת לשם היישוב . בסוף סופרים ורואים איזה קלף הכי מלא , כלומר איזה יישוב הוא הכי פופולארי . "גמה פעמים במחיאות גף" אפשר לשחק אותו משחק בגרסה נוספת 1 כל ילד , במקום לקרוא בקול את שם היישוב , מוחא כפיים לפי מספר הצלילים . ד . דף מחשב של רובו : "מה חסי " ? התלמידים משלימים את המלים בצליל המתאים .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט. המינהל הפדגוגי. האגף לתוכניות לימודים


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר