עמוד:26

יחידה 4 אוצר המלים שמות מקומות ו ישראל , ירושלים , אשדוד , רחוב צבר , איפה $ > , ! ים , יופי , גר , גרה המשפטים הנבנים איפה רם ! רם בירושלים . רם גר בישראל . נירה לא גרה באשדוד . הקניה ותרגול בעל פה א . צער — 1 ישראל , ציור — 2 ירושלים , ציור — 3 אשדוד ביחידה זו הציור לא תמיד ממחיש באופן חד משמעי את שם המקום . לכן המורה צריך להקנות את השמות בעזרת מפת ישראל ועל ידי אזכור מקומות שהתלמידים מכירים . למשל : המורה מביא מפה , מראה את מקום היישוב שבו נמצאים התלמידים ואומר את השם , אחר כך מצביע על ירושלים ואומר : ירושלים , וכמו כן שמות מקומות מוכרים נוספים : תל אביב , אילת וכו . ' משחקי זיהוי > "מחיאות כף" ו תלמידים מקבוצה א' בוחרים שם מקום מן השמות הכתובים על הלוח ומוחאים כף לפי מספר הצלילים בשם המקום ^ : 3 - ש |[ י ]| אל ] מחיאות ] , אש ]| דוד ] ] , 2 - י | רו ][ ש | ל | ים . 5 - [ קבוצה ב' מקבלת נקודה אם זיהתה את השם . "הקשיבו '' ו שני תלמידים יוצאים מהכיתה , והיתר בוחרים שם מקום . הכיתה מתחלקת למספר קבוצות , לפי מספר הצלילים בשם . כל קבוצה אומרת בקול רם צליל אחד . הקבוצות קוראות בקול את הצלילים בעת ובעונה אחת , לפי ניצוח המורה , והתלמידים שיצאו צריכים להקשיב ולזהות את השם . אם רוצים להקל , אפשר לנצח על כל קבוצה לחוד ולשמוע את הצלילים זה אחר זה . ב . ציור - 4 רחוב צבר בעת הקניית המלה "רחוב" מתחיל המורה בשמות של רחובות מוכרים לתלמידים , ואחר כך מצביע על ציור 4 ואומר : זה רחוב צבר . ג . ציורים — 4-1 איפה ! ב המורה שואל : איפה רם ! ועונה : רם בישראל . וממשיך לשאול : איפה אתה ! בכיתה ! בישראל ! בירושלים ! באשדוד ! ב ( שם היישוב !( ואיפה את ! וכו . ' התלמידים עונים 1 אני ב ,... אני לא ב ... התלמידים שואלים זה את זה . איפה אתה / את ! איפה + שם פרטי ! אתה בירושלים ! וכו . ' שימו לב ו ב- מופיעה בצורות שונות ו ב , ב , ב , ב . בשלב זה חשוב שהתלמידים ידעו כי מלת היחס ב , בכל ניקוד , מופיעה לפני שם מקום . הם צריכים להתרגל להקשיב לב , אך אינם צריכים לדעת את החוקיות הקובעת את ניקודה . במשך הזמן ילמדו התלמידים את תווית היידוע , ואז ידעו מתי לומר ב או ? ? ד . ציור — 5 שם המורה מציג את סבא ורם בציור 5 ואומר - 1 איפה רחוב צברי - שם . התלמידים חוזרים אחרי המורה במקהלה של שתי קבוצות . המורה משנה את שם הרחוב באותו מבנה משפט — ? . איפה רחוב - ! ... שם . ה . גר , גרה המורה מצביע על אחד הציורים ואומר 1 אני גר ב ,... והתלמידים חוזרים אחריו . המורה שואל ; איפה אתה גר ! אתה גרב + ( שט מקום !( וכוי . המורה מדגיש את ההבחנה בין זכר ונקבה ואומר t אתה גר ב + ( שם היישוב . ( את גרה ב + ( שם היישוב . ( ואיפה ( שם פרטי ) גר / גרה ! תרגיל המרה -.המורה : אגי גר בתל-אביב התלמיד : אני גר בתל-אביב . המורה : באשדוד . התלמיד : אני גר באשדוד . וכו . ' תלמיד בוחר שם של ילד או ילדה ואומר אותו , והאחרים במקהלה משלימים את המשפט ואומרים ו גר או גרה . שימו לב , כדאי לתרגל את ההתאמה הדקדוקית במשפטים עם שמות פרטיים רבים , עם כינויי הגוף הידועים ובמקומות רבים ככל האפשר , וכמו כן במשפטים חיוביים ושליליים ובמשפטי שאלה . ו . צער - 6 יופי ! המורה מציג את השיחה — ? את גרה ב - ! ... יופי ! גם אני גר שם . התלמידים מציגים אותה שיחה בזוגות . העשרה הרחבת אוצר המלים בעל פה שמות ארצות , ערים , יישובים , שכונות , רחובות נוספים ( לפי הידע ולפי הגיל ) והמלה כאן . כדאי לבקש מהתלמידים להביא גלויות ותצלומים של מקומות בארץ ובעולם ולתרגל במשפטים ו איפה מוסקבה ! ברוסיה . איפה אדיס אבבה ! באתיופיה . איפה רמת גן ! בישראל . וכו . '

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט. המינהל הפדגוגי. האגף לתוכניות לימודים


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר