עמוד:23

אבא של זה ניךה ^ אבא T של נירה T בבית . ? - - אבא של נירה במכונית . זה סבא T של ' V נירה . T סבתא # ל ניךה במכונית . סבא של נירה במכו נית . - מי זה ? - מי זאתי - זה אבא עזל ? ... א . ציור + מש 0 טים : מסמנים משפטים נכונים לפי הציור . בדיקת התשובות נעשית על ידי קיפול שולי הדף . ב . שאל חבו : התלמידים שואלים זה את זה על משפחותיהם לפי תמונות שהם מביאים מהבית . ג . זה / זאת ; התלמידים בונים משפטים מתוך הטבלה על ידי קישור בקו וקוראים בקול . אפשר לכתוב 4 משפטים . שימו לב . בין טור 1 ( זה / זאו (» ובין טור 2 מתחייבת התאמה דקדוקית . כל השאר - חופשי . לכן יש 2 + משפטים אפשריים , 12 לכל מין דקדוקי .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט. המינהל הפדגוגי. האגף לתוכניות לימודים


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר