עמוד:12

בלת ? כלתה ? מכונית כיתה ? מכונית ? בית כיתה א . צ » ור + מלה . ב . מלים בשורות . נ . נובע הקוסם . ד . דף מחשב של רובו : כמו ביחידה 1 ( עמי . ( 7-4 תרגול נוסף במשחקים " איפה כתוב , " "לגעת במלה" ( עמי . ( 5 ה . משחק "עצום עיניים" ( בזוגות ) ן תלמיד אי מתבונן במלים כדי לזכור את מקומן ועוצם עיניים . תלמיד ב' מסתיר מלה באצבעו ומזמין את תלמיד אי לומר מהי המלה המוסתרת . אם תלמיד אי זוכר , הוא מקבל 2 נקודות . אס הוא לא זוכר , אך קורא נכון את המלה ( לאחר שתלמיד בי מסיר ממנה את אצבעו , ( הוא מקבל נקודה . הרחבה ותרגול הקריאה : כרטיסיות הברקה , בניית מליט מהברות וייפסל חי" ( כמו ביחידה . ( 1

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט. המינהל הפדגוגי. האגף לתוכניות לימודים


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר