עמוד:VI

בעמוד 16 יש קומיקס שמטרתו קריאה להנאה וגירוי להמחזה . הקומיקס מחפה על אוצר המלים הדל , כי נוסף עליו גם תוכן הציורים . שורת האותיות בתחתית העמוד כוללת את האותיות החדשות שהופיעו במלים שנלמדו עד כה . בעמוד 17 מופיע המילון , שבו מופיעות כל המלים שנלמדו ביחידה לפי סדר האלף בית . לכל תלמיד מוצע להכין מחברת מילון . עוד בעמוד זה יש תרגיל בהבנת הנקרא של התאמה בין שאלה ובין תשובה ו"חולצת אני , " שבה כותב התלמיד על עצמו בעזרת מלים וחלקי משפט נתונים . ( ביחידות האחרונות הוא כותב בכתב יד ( .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט. המינהל הפדגוגי. האגף לתוכניות לימודים


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר