עמוד:118

ת > ץבץ קךאו את המשפטים וכתבו בתשבץ את המלים הםסרות . . 1 ירושלים היא עיר ה ... של ישראל . . 2 בכנסת יש מאה ו ... חברי כנסת . . 3 מסביב לעיר העתיקה יש . 4 . ... בירושלים יש מקומות ... לנוצרים , למוסלמים וליהודים . . 5 בית המקדש חרב , ורק ה ... נשאר . . 6 אפשר להיכנס לעיר העתיקה דרך ה ... שבחומה . . 7 המלך ... בנה את בית המקדש . איזו מלה כתובה בתוך המקטרת באמצע התשבץ ? חשנץ : התלמידים משלימים את התשבץ . התלמידים יכולים לבנות תשבץ אחר , ובו המלה הכתובה במסגרת תהיה עיר בירה או הכותל המערבי . ח ( ץבו וכתבו

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט. המינהל הפדגוגי. האגף לתוכניות לימודים


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר