עמוד:103

ירושלים לפני 100 שנה מה נכון ! הסתכלו בצילום שלמעלה . קראו שוב את "ירושלים שלי" שבעמוד , 102 וסמנו 0 ~ 2 ) סביב המלים הנכונות . !»! £ ' 07 (» y יולדים.- התלמידים מסתכלים בצילום ומשווים אותו לצילום בעמוד . 102 מה sir £ 01 . בהכנת הנקרא על הקטע "ירושלים שלי" בעמוד . 102 אחרי שקראתם 1 J 1 « n | 7 \« סמנו

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט. המינהל הפדגוגי. האגף לתוכניות לימודים


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר