עמוד:101

ירושליםהקדושה ירושלים היא עיר קדושה ליהודים , לנוצרים ולמוסלמים . יש בירושלים גם בתי כנסת , גם כנסיות ןגם מסגדים . בירושלים יש עיר עתיקה . מסביב לעיר העתיקה יש חומה ? דולה . בעיר העתיקה יש מקומ 1 ת קדושים . תיךים מכל העולם באים לבקר בעיר הכ ( יוחךת הזאת . החלימו את המשפטים מתחת לכל ציור ו היא עיר ירושלים הביךה י ^ ץךאל . ^ ל מה עוד ארזם יוךעים על ירושלים ? ירושלים הקדושה : המורה יקנה את המלים שבשוליים לפני קריאת הקטע . אסשר לשאול את התלמידים אם הם ראו בית כנסת , מסגד או כנסייה במקום , שהם באו ממנו , ולבקש מהם לתאר אותם . קראו אסלי ^ ' קלאינם כתבו ספרו בכיתה

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט. המינהל הפדגוגי. האגף לתוכניות לימודים


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר