עמוד:99

בואו נטיל , בואו נלך ! כתבו את הבעלים בתוך המשפטים כמו בדוגמה רם : אפשר לנסוע לכותל באוטובוס הזה ? גיךי : כן . ב 1 או לכותל עכשיו . ענת : אפשר לטיל על החומות ? ךני : כן . בואו על החומות היום . נירה : כדאי לבקר במוזיאון ? יובל : כן . בואו שם בשבוע הבא . גידי : יש ? לכם V T כוח - ללכת V T /• ברגל ? v V T יעל : כן . בואו בךגל . מאז נט"ל , מאז ; לן ? .. ' תרגיל המבע השכיח בוא / בואי / בואו + פועל בעתיד בגוף ראשון רבים , המציין קריאת זירוז . כתרגיל התלמידים הופכים את שם הפועל לצורת עתיד רבים . לאחר השלמת הפעלים אפשר לקרוא בקול את השיחה . תרגול : ו 0 ף : התלמידים מתכננים בילוי ליום חופש . הם צריכים להשתמש בתבנית - בואו + פועל בעתיד בגוף ראשון רבים . כתבו

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט. המינהל הפדגוגי. האגף לתוכניות לימודים


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר