עמוד:76

בטיולים # ני הכי אוהב ... סמנו 3 ךברים שאתם הכי אוהבים בטיולים ו ?> : s £ "f ray דגי אזדג.- תרגיל הבעה אישית . לאחר שהתלמידים מסמנים מה הם הכי אוהבים . אפשר לקרוא בקול כל משפט , לשאול מי סימן אותו ולקבץ ילדים שאוהבים אותו דבר לקבוצה אחת . כל קבוצה מנסה לשכנע את האחרים להצטרף אליה .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט. המינהל הפדגוגי. האגף לתוכניות לימודים


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר