עמוד:67

רועי אברהם ורועי אבימלך סמנו v במקום המתאים לפי "באר אברהם" ו י 1 ? י אנרהם זויעי אכימלך - . תרגיל הבנת הנקרא על האגדה בעמוד . 66 שימו לב : לפעמים הפועל מתאים גם לרועי אברהם וגם לרועי אבימלך . ההערה של אורי היא למעשה דוגמה לתרגיל . אחרי ^ לןךאתם חשבו וסמנו

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט. המינהל הפדגוגי. האגף לתוכניות לימודים


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר