עמוד:57

בן גוךיון כתבו את המלים בתוך הקטע לפי "קיבוץ ק \ דה בוקר" אנשים T : • חי - ראש הממשלה T T ! v - ישובים ? • צריף * ? : דויד בן גוריון היה הראשון בישראל . כאשר הוא היה זקן , הוא _ בשדה בוקר . הוא גר שם ב פשוט עם אשתו , פולה . בן גוריון האמין שהרבה יבואו לנגב , ויהיו בו הרבה כן טייל .- / תרגיל השלמת מלים על פי החלק השני של הקטע בעמוד . 56 לעיי אורי : הילדים מסתכלים בתמונת הצריף ומשוחחים על ההערה של אורי ומדוע הוא התפלא . „ . מ 1 ל 5 ד ., כל ילד יכול להשלים כרצונו את המשפט : כשביקרתי ב ... התפלאתי ש ... אחרי שקראתם בחרו ובתבו

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט. המינהל הפדגוגי. האגף לתוכניות לימודים


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר