עמוד:47

מה קרה T T באגדה ' ! TT - T מי תקף ? it- r מי אהב ! - T מי בכה ! T T . 1 כתבו בטבלה את הפעלים המתאימים בצוךה הנכונה ( לתקוף , לאהוב , לבכות , למות , לנגן , להילחם , להרוג ) לפי " אגדה על הכנרת . " . 2 אמרו בכיתה משפטים ^ למים לפי הטבלה . דוגמה . כנךת אלןבה את אלחנן . סוף > ן : צוב או סוף שמח ! קראו ? ו : את 7 המשפטים - : ? T : וסמנו V : - ליד - 1 המשפטים ? T : ? - המתאימים : - - לכם . v T > . אוהב . אני ? £ ^ - אגדות שיש להן סוף עצוב . י אוהבת י . אוהב / אני אגדות שיש להן סוף שמח . אוהבת אני רוצה לכתוב סוף אחר לאגדה על הכנרת . . מכיר אני ^ » ( ^ ^ עוד אגדה שיש לה סוף עצוב . '^ מכירה ^ איזה סוף ! . 1 אפשר לספר או לכתוב במרזבךת סוף אחר במקום 4 השורות האחרונות T— ) — T באגדה . 2 . TT - אפשר לספר אגךה אחךת שיש לה סוף עצוב . מה ל , ןדד , כאגרה 1 ? התלמידים אומרים וכותבים משפטים עם הפעלים לפי האגדה ובודקים אם צדקו בהשערותיהם . 0 ךף JUT אל 10 ף שמח : ? התלמידים מסמנים את המשפטים המתאימים להם . התלמידים יבולים לספר זה לזה סוף אחר לאגדה או לספר אגדות אדורות , שיש להן סוף עצוב או סוף שמת . אחרי שקךאונמ כתבו : ואמרו 1 1 כתבו על עצמכם ספרו בכיתה

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט. המינהל הפדגוגי. האגף לתוכניות לימודים


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר