עמוד:42

הטנק בדגניה הטנק ה $ ה עומד בכניסה לךגניה מאז מלחמת השחרור ב . 1948 במלחמה שלח הצבא הסורי טנקים כדי לכבוש את דגניה . המצב בדגניה היה קשה . לא היו טנקים , והיה רק מעט נשק . כאשר נכנס הטנק הסורי הראשון לךגניה , רץ בחור אחד ןזךק על הטנק בקבוק מולוטוב . הבקבוק התפוצץ . פךצה ( הלנחילה ) אש בטנק , ןהוא נעצר . החילים הסורים , שהיו בטנקים ה ^ חךים , ךאו ™< האש בטנק הראשון ןנבסלו . הס סובבו את הטנקים שלהם ובךחו מן המקום . מאז עומד הטנק הסורי בךגניה ומזכיר > כולם מה קךה . ענו על השאלות של ךפנה ושל ךני ( ליד התמונה למעלה ) לפי הסיפור על הטנק . / V £ t 7 כי 1 ג , יד ; , התלמידים קוראים את השאלות של דפנה ושל דני ומשערים את התשובות . אפשר להקנות חלק מהמלים החדשות בעזרת תמונת הטנק . אפשר לבקש מהתלמידים לקרוא את הקטע קריאה דמומה ולענות על שאלות : מתי הייתה המלחמה , ? מהו שם המלחמה , ? למה המצב בדגניה היה קשה ? 3 ) סיבות , ( מה התפוצץ , ? מי נבהל , ? מי ברח , ? ולבסוף : מה המשפט החשוב ביותר בסיפור ? אפשר לבקש מהתלמידים לספר את הסיפור בעל פה . קראו את ה ( ץאל 1 ת קראו טנק מ > חמת השחרור נשק התפוצץ נעצר נבהל סובב לברוח אחלי ^ לןךאתם אמרו בכיתה

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט. המינהל הפדגוגי. האגף לתוכניות לימודים


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר