עמוד:34

האנ > נ 1 בכנךת יש הךבה דגים . ויש דג אחד מיוחד — האמנון . למה T T הוא מיוחד ? T : כי האמנון כ > גךל את הךגיגים שלו בפה . בפה > ץל ? 1 כן , בפה ! אסרי שהךגיגים יוצאים מן הביצים , אחד ההורים ( האמנון הזכר או האמנון הנקבה ) שומר אותם ב $ ה . כאשר האב שומר את הךגיגים בפה , הוא לא אוכל , וכאשר האם שו כןךת אותם בפה , היא לא אוכ > ת . ^ כי אי אפשר לאכול , כאשר יש ךגיגים בפה . ומה קוךה להם אחר כך ? 0 הךגיגיס גדלים , והם יוצאים מהפה של ההורים , אוכלים , שוחים ושמחים . אבל כאשר יש סכנה , הם חוזרים מיד לפה של ההורים . כתבו נכץ או לא נכון לפי נ האמנון" ו האמנון לא יכול לחיות בכנרת האמנון הוא דג מיוחד רק הנקבה שומרת את הדגיגים בפה .. ההורים לא אוכלים כאשר הדגיגים בפה שלהם .. הדגיגים אף פעם לא חוזרים לפה של ההורים דג ר , א 0 נ 1 ן : התלמידים קוראים את הקטע ןזהו למעשה קטע אינפורמטיבי הכתוב בצורת מונולוג דיבורי ) ועונים על התרגיל בהבנת הנקרא שאחריו . אפשר להמחיז ריאיון עיתונאי עם דגיג של האמנון או עם דג הורה , או שיחה בין הדגיג ובין הוריו . קראו אחרי לקראתם כתבו

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט. המינהל הפדגוגי. האגף לתוכניות לימודים


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר