עמוד:32

משחק : "על ח 1 ף תכנית" שני ילדים בוחרים שיחה אחת מת 1 ך הציור "על חוף הכנךת" ( עמוךים . ( 31-30 הם מציגים ^< ת השיחה בלי מלים . הילדים בכיתה צריכים לגלות איזו שיחה הם הציגו ולקרא . 1-PSJ nmvyn y ^ הייתי רוצה ... כתבו במחברת מה הייתם רוצים לעשות בכנךת . אפשר להשתמש במלים ^ בדגים . דוג : מה : הייתי רוצה לש י חות בכנךת . nrs ציךר מציגים .- ? זהו תרגיל בהבנת הנקרא על השיחות והציורים שבעמודים . 31-30 בהמחזות התלמידים יכולים להמציא תוספות לשיחות המודפסות . כגון י אורי מתעקש לשחות רחוק והוא מתווכח עם גידי , או ויכוח בץ ילדים שאוהבים לישון על החוף באוהל ובין ילדים שמעדיפים לישון במלון , או שיחה עם תייר "נודניק . " ד " , ז / ולעל ., התלמידים מביעים את משאלותיהם בתבנית "הייתי רוצה" ויכולים להוסיף רעיונות שונים כרצונם . pwr ? nva ר , יה 1 לי : תלמיד א : הייתי רוצה לשחות בכנות . תלמיד ב : הייתי רוצה לשחות ככנרת ולדוג דגיס , תלמיד ג : הייתי רוצה לשחות בכנרת . לדוג דגים ולשוט בסירה , וכוי . אם טועים מתחילים מהתחלה . שחקו בכיתה כתבו על עצמכם

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט. המינהל הפדגוגי. האגף לתוכניות לימודים


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר