עמוד:30

על חוף הכנרת bs חוף הכ ~ 0 ח : כדאי להקנות את המלים החדשות לפני קריאת השיחות . התלמידים קוראים את השיחות בזוגות . בעמוד 2 נ מוצע משחק להמחשת השיחות . המורה יכול לשאול שאלות תוכן לבדיקת ההבנה או לבקש מהתלמידים שימציאו שאלות כאלה . כגון : איפה רם ישן פעם עם הוריו ? למה גידי אומר לאורי לא לשחות רחוק ? למה דני מציע ליובל לנעול נעלי התעמלות ? איפה נירה הייתה רוצה לגור ? מה התייר שואל את דפנה ? קראו בזוגות

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט. המינהל הפדגוגי. האגף לתוכניות לימודים


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר