עמוד:15

תארו לעצמכם שאלנם חילים בצבא הרומאי . ספרו בכיתה מה קךה בים הפגלח . מה ךאילנםל מה - חשבתם ? v ; - 1 מה הךגשךנס ? שבוי עספו ^ בוי אחד שהיה בים ה ) 0 לח סיפר מה קךה לו , אבל המשפטים שלו התבלבלו . . 1 קךאו את המשפטים של ה ^ בוי וחשבו מה קךה קוךם , ומה קךה אחר כך לפי האגךה . . 2 כךנבו מספר ( 5-1 ) ליד כל משפט . זרקו אותי לים . לקחו אותי בשבי וקשרו את ידי ואת רגלי . שחררו אותי . צפתי ולא טבעתי . השתתפתי במלחמה נגד אספסינוס . לעמוד 1 14 השנו"ם כי 0 המלח ןעל פי יוסף בן מתתיהו , "מלחמות היהודים .- ( " אפשר להקנות חלק מהמלים בעזרת הציורים לפני קריאת הטקסט . למשל : לוחם , לקחת בשבי , שבוי , לקשור , לשחרר . לא כדאי להקנות את המלה פלא לפני קריאת הטקסט כדי לא לקלקל את הסיפור . שאל 1 ת הבנה : מי נלחם ביהודים ? העבדים של אספסינוס עשו מה שהוא ציווה עליהם ? איך אתם יודעים ? למה חשב אספסינוס שהאל של היהודים עוזר להם ? התלמידים אומרים בדיבור ישיר בזמן עתיד מה אספסינוס אומר לעבדיו . למשל : תביאו את השבויים היהודים לים המלח . התלמידים אומרים משפט מתאים לכל ציור . לעמוד 15 : שעשח : 1 תלמיד א אומר בע"פ משפט מעלילת הסיפור ( בעמוד , ( 14 תלמיד ב אומר אם זה קרה לפני הפלא או אחריו . שכלי מס 5 י . ? לאחר כתיבת המספרים התלמידים יכולים לספר את סיפור השבוי . : jmnan אן שבוי יהודי בא אל משפחתו ומספר מה קרה . בן חייל רומאי נפגש עם חבריו . ספת בכיתה אחלי שקראי * חשבו ןכתבי

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט. המינהל הפדגוגי. האגף לתוכניות לימודים


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר