עמוד:ז

עקרונות הספר בנוי על פי הגישה התקשורתית בהוראת שפה שנייה . על המורה לבסס את הדיבור ואת ההבנה כשלב קודם לקריאה ולכתיבה . למשל , כדאי שהמורה ישוחח עם התלמידים על אזור הטיול בעזרת המפה , המופיעה בתחילת כל יחידה , ובעזרת תמונות נוספות . פעילויות הטרמה נוספות מוצעות בהנחיות למורה . הוראת הדקדוק היא פונקציונלית , והנושאים הלשוניים מוקנים על פי הופעתם בקטעים השו נים . תרגול התבניות נעשה בהקשר משמעותי , כדי להימנע מתרגול מכאני גרידא . נוסף על כך יש חזרות על תבניות כדי לבסס את מה שכבר נלמד . הערות דידקטיות ידע קודם : בספר זה רצוי שהמורה יהיה ער לידע הקודם הדרוש להבנת קטעי הקריאה . יש להבחין בין מלה חדשה הניתנת לתרגום ובין מושג הקשור לרקע התרבותי . אוצר המלים : בשלב זה של לימוד העברית התלמיד חשוף לאוצר מלים רחב בסביבה הטבעית שלו , לכן רשימות מלים בשוליים הירוקים של הדפים הן בגדר הצעה בלבד . כל מורה יבחר מהן את מלות המפתח שהוא זקוק להן כדי ללמד קטע מסוים . המורה יחליט גם אילו מלים כדאי להקנות לפני הקריאה , ואילו מלים אפשר להבין על פי ההקשר שלהן בקטע . שירה בכיתה : אפשר ללמד את השירים המופיעים כיחידות ולשיר אותם בכיתה . אין צורך ללמד את כל המלים שבשיר . טיולים . רצוי מאוד שהתלמידים יטיילו לפחות לאחד האזורים הנזכרים בספר ויוכלו להזדהות עם חוויות "המטיילים הצעירים . " טיול אחר : התלמידים יכולים לכתוב "יחידת לימוד" על טיול אחר שהשתתפו בו , כדוגמת אחת מיחידות הלימוד בספר . כלומר , הודעה למטיילים , שיחת הווי , שיחות באוטובוס , קטע אינפורמטיבי , אגדה וכדומה .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט. המינהל הפדגוגי. האגף לתוכניות לימודים


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר