עמוד:ד

טיול לכנות ( המשך ) נוסעים לדגניה ( שיחה באוטובוס ) 39 הורה גליל ( שיר ) 39 סבא של ענת מספר על דגניה ( קטע מידע סיפורי ) 40 נושא לשוני : כי ( חזרה על משפטי סיבה ) 40 הטנק בדגניה ( קטע מידע סיפורי ) 42 נושא לשוני : כדי ( חזרה על משפטי תכלית ) 43 נושא לשוני : פעמיים , יומיים ( צורות הזוגי ) 44 אגדה על הכנרת ( אגדה ) 46 נערה ושמה כנרת / עמוס אטינגר ( שיר ) 49 טיול לנגנ הודעה למטיילים הצעירים 51 מפה מצוירת 51 המטיילים הצעירים ( שיחה באוטובוס ) 53 נושא לשוני : אמרו ש ... ( סתמי + משפט מושא בעתיד ) 53 מדבר בנגב ( קטע מידע ) 54 נושא לשוני : יש / אין - יהיה / יהיו ( משפט שמני , מעבר מהווה לעתיד ) 55 קיבוץ שדה בוקר ( קטע מידע סיפורי ) 56 איזה נוף יפה ( שיחה באתר הטיול ) 58 נוסעים לבאר שבע ( שיחה באוטובוס ) 59 אוהל בדווי ( קטע מידע ) 60 נושא לשוני : תלמיד החוג ( סמיכות ) 61 הגמל והמים / עמוס בר ( קטע מידע סיפורי ) 62 נושא לשוני : אותו , אותה , אותם , אותן ( התאמה בין כינוי ובין שם עצם ) 64 באר עתיקה 65 באר אברהם ( אגדה ) 66 השם — באר שבע ( קטע מידע ) 69 למדבר / חיים חפר ( שיר ) 70 היומן של אורי 71 נושא לשוני : הרגיש ( בניין הפעיל , גזרת שלמים , זמן עבר ) 72 נושא לשוני : בו , בה , בהם , בהן ( כינוי מוסב ) 73

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט. המינהל הפדגוגי. האגף לתוכניות לימודים


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר