עמוד:115

.3 ״בכפר קטן״ מבנה ישן של בית ספר בתוך כפר סכנין שופץ מחדש ב... קש ובוץ. לצורך בידוד מחום ומקור צופה המבנה בטיח שהופק מחומרי הסביבה, בתוך המבנה הוקמה מערכת אוורור, נבנו שירותים ״ביולוגיים״ ללא שימוש במים והוקמה מערכת לניצול אנרגייה סולרית. המבנה הזה הוא מרכז חינוכי חדש שהוקם בכפר סכנין שבגליל, במטרה להגביר את מעורבותם של התושבים בנושאים של איכות הסביבה. המרכז מטפל בכמה תחומים: שימור מקורות מים, טיפול בשפכים, שימוש בשפכים מטוהרים בחקלאות, מניעת זיהום אוויר ורעש, שימוש בחומרים ממוחזרים לבנייה ועוד. אל המרכז מגיעים משתלמים רבים: תלמידי בתי ספר, מורים, סטודנטים וחוקרים, חקלאים מן הגליל והסביבה וגם משתלמים מארצות שונות באזור. סמוך למרכז נמצאת מערכת טיהור מים פשוטה להקמה וזולה לתפעול, המתאימה למגזר הכפרי שיש לו קרקע ושפע של אנרגיית שמש. ליד הכפר בני זייד שבאזור רמאללה יוקם בעתיד מרכז דומה. .4 טיהור מים וגם אווירה במפעל חדש לטיהור מים, אשר יוקם בין כפר סבא לקלקיליה, יתערבבו שפכים בשפכים. המתקן ימחזר את מי הקולחים של שתי הערים. המים המטוהרים ישמשו את החקלאים באזור. ריח של גשם ראשון ״טיפות״ ראשונות אלו של שיתוף פעולה מרעננות את האוויר )ואת האווירה״.( ומכינות את הקרקע להתמודדות משותפת עם מצוקת המים באזור. זוהי התמודדות קשה ביותר, במיוחד לאור נתוני התחזית המדאיגה למצב המים בעתיד: עד שנת 2040 יחסרו למשק המים בכל האזור כ-2.2 מיליארד מטרים מעוקבים של מים. כמות מים כזאת היא בערך כל כמות המים שמופקת היום מכל מקורות המים שבאזור. משמעות הדבר היא שעד שנה זו צריכת המים באזורנו תוכפל, ובהיעדר מקורות מים חדשים, ברור שלא נוכל לספק את צורכי המים בעתיד.

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

WATERCARE


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר