עמוד:109

הקצאת מים לצריכה ביתית ועירונית רשויות מקומיות )עיריות, מועצות אזוריות וכדומה( קונות או מפיקות מים בכמות הנחוצה לתושבים החיים בתתומן, ומוכרות אותם לכל תושב ותושב. הכמויות מחושבות לפי קריטריונים מסוימים - מספר התושבים והשימושים השונים הנעשים במים לצרכים פרטיים, ציבוריים, מסחריים ותעשייתיים. יש מקומות בהם מחולקים מים לתושבים בזמנים קצובים. באזורים אחרים, הרשות המקומית קונה או מפיקה מים בכמות הנחוצה לתושבים החיים בתהומה. רשויות המים מנסות לייעל ולסייע באחזקת מערכת המים על ידי סיוע בהחלפת צנרת מים ישנה, על ידי התקנת אמצעי מדידה אוטומטיים, על ידי הכוונה לדרכים למעקב אחר גניבות מים, על ידי הנחיות לשימוש חסכוני במים בשטחי ציבור ועוד.

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

WATERCARE


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר