עמוד:71

השינויים שיש להכניס במפעלים כדי לחסוך במים )מערכות מיחזור, טיפול ואחזקה, אביזרי חיסכון וכדומה( עולים כסף רב, והמפעלים היו מעדיפים לחסוך הוצאות אלה. אחת מהדרכים לעודד, ולמעשה להכרית, מפעלים תעשייתיים לחסוך במים היא לקבוע מדד של צריכת מים בייצורו של כל מוצר ומוצר. רשויות המים יקבעו)על פי מחקר, כמובן( כמה מים נהוצים לצורך ייצור של מוצר מסוים, והמפעל יקבל הקצבה של מים על פי כמות המוצרים שהוא מייצר... ולא יותר! כששוקלים כיום להקים מפעל חדש, מביאים בחשבון גם את כמות המים שהוא יצרוך, והנטייה היא להעדיף תעשיות שצורכות מעט מים או תעשיות שיכולות להסתפק במים מאיכות נמוכה. למשל: לתעשיית המזון דרושים מים באיכות גבוהה, כמו מי שתייה, ואילו בתעשיות העץ אפשר להשתמש במים מאיכות נמוכה יותר )למשל, שפכים מטוהרים.( במפעלי תעשייה רבים בסופם של תהליכי הייצור נותרים מים מזוהמים. אם לא מטפלים במים אלה, הם זורמים היישר לנחלים ולמאגרי מי התהום. כיום עולה המודעות לבעיה זו, ומפעלי התעשייה חויבו לטהר את המים האלה, כדי למנוע זיהום של מי הסביבה.

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

WATERCARE


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר