עמוד:70

שימושי מים בתעשייה מוזנרים "שותים״ מים הספר שאתם קוראים בו, השולחן שהוא מונח עליו, הקיר והרצפה, החלון, הרחוב שנשקף ממנו... כל המוצרים הטכנולוגיים הממלאים את סביבת חיינו - כל אלה מיוצרים במפעלי תעשייה שונים. כל מפעל שכזה הוא כמו בעל חיים ענקי, ש״שותה״ מים )לפעמים הרבה מאוד מים( ומזרים אותם ב׳׳עורקיו״: מים לחימום, מים לקירור, מים להובלה, מים לניקוי, מים לשתייה... התעשייה, על כל צורותיה, היא צרכן המים השלישי בגודלו)אחרי החקלאות והצריכה הביתית.( תהליכי התיעוש המאפיינים את התפתחותה של החברה המודרנית צורכים מים. חלק מהמים מנוצלים למוצרים עצמם )בתעשיית המזון, למשל( וחלק מהמים נחוצים לתהליכי הייצור. מצוקת המים הגיעה, כמובן, גם למגזר התעשייתי, ומפעלי תעשייה בעידן המודרני ממקדים מאמצים לחסוך כמה שיותר מים שאינם מנוצלים למוצרים עצמם. יש כמה אמצעים לחיסכון במים בתעשייה: Q פיקוח, איתור ותיקון דליפות ותקלות. Q התקנת אביזרי חיסכון: וסתי לחץ )הקטנת לחץ המים מפחיתה את כמות המים הנשפכים,( חסכמים וכר. ^ מתקני שטיפה אוטומטיים, המכוונים את כמות המים על פי הצורך. 0 מיחזור מים המשמשים לשטיפה ולקירור. 0 ניצול חוזר של קיטור - מיחזור המים המתעבים בצינורות. 0 קירור באמצעות מי ים - בעיקר בתחנות כוח. מפעל לייצור משקאות קלים

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

WATERCARE


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר