עמוד:47

במים מטוהרים משתמשים לשתי מטרות עיקריות: א. השקיית גידולים חקלאיים )ראו בעמוד :(60 המים המוזרמים לחקלאות עוברים טיהור ובדיקות חוזרות ונשנות, כדי לוודא שלא נמצאים בהם גורמים אורגניים מחוללי מחלות או מינרלים רעילים, העלולים להזיק לבריאות האדם. חלק מן המים המטוהרים מוחדרים אל מי התהום בהקפדה מרבית על רמת הטיהור ועל ההפרדה בין המים המטוהרים הנשאבים לצריכה חקלאית לבין המים השפירים הנשאבים לאספקה עירונית. ב. הפחתת זיהום הנחלים והים: במקומות מסוימים המים המטוהרים מוזרמים לערוצי הנחלים כדי לקיים בהם צומח וחי, או כדי למהול את השפכים הזורמים בהם ממקורות אתרים ולהקטין את זיהום הסביבה. מהילת השפכים מקטינה גם את סכנת זיהום מי התהום משום שריכח המזהמים המחלחלים לאקוויפר קטן. שלב :3 מכלי הצללה במכלי ההצללה נעשית הפרדה בין מסת ההיידקים )בוצה( לבין המים על ידי שקיעת החיידקים לקרקעית המכלים. מגרפות הנעות על רצפת המכלים גורפות את הבוצה. חלק מן הבוצה חתר לתהליך לשלב .2 שלב :4 ההחדרה עם תום התהליך מוחדרים המים המטוהרים לקרקע חולית. המעבר בחול מסנן ומחטא את הנחלים. המים המטוהרים שוהים בתוך הקרקע כ-400 יום ואז הם נשאבים לשימוש. אחד ממכלי ההצללה אתר לטיהור מי שפכים בירדן מבט אווירי מעל אזור המפעל

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

WATERCARE


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר