עמוד:39

בשנים האחרונות הצטמצמה כמות המים הזורמת לירמוך מהמעיינות הנובעים באזור אגן הניקוז שלו בגלל שאיבה וניצול מימיהם לשימושים שונים. הירידה בכמות המים השפיעה גם על איכות המים של הירמוך. איכות מימיו של הנהר ירדה גם כתוצאה מהזרמת חומרים מזהמים הנפלטים ממקורות שונים. מי הירמוך מחולקים בין המדינות השכנות. f מי הירמוך זורמים דרך מנהרה ותעלה פתוחה אל תעלת המלך עבדאללה המובילה אותם לשימוש תושבי עמק הירדן. הירדן, הכינרת והירמוך השוו בין המים של הירדן, הירמוך והכינרת לפי הטבלה שלפניכם. בעיות מיוחדות פתרונות פעילויות נלוות ניצול המים דרכי ההפקה כמות המים איכות המים הירדן הכינרת הירמוך

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

WATERCARE


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר